For at indtaste flyttemeddelelse, klik på linket nedenfor

https://selvbetjening.vandnet.dk/flytning.aspx?forsyningid=440

OBS! Det er kun ved salg af ejendommen at der skal sendes flytteaflæsning.

Det er altid ejeren af ejendommen der hæfter for vandregningen, derfor skal der IKKE laves flyttemeddelse ved udlejning.