Her kan du indsende måleaflæsning eller flyttemeddelelser.

 

OBS! Det er kun ved salg af ejendommen at der skal sendes flytteaflæsning.

Det er altid ejeren af ejendommen der hæfter for vandregningen, derfor skal der IKKE laves flyttemeddelse ved udlejning.