Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående skema kan anvendes til indsendelse af flyttemeddelelse. Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og på vandregningen.

 

OBS! Det er kun ved salg af ejendommen at der skal sendes flytteaflæsning.

Det er altid ejeren af ejendommen der hæfter for vandregningen, derfor skal der IKKE laves flyttemeddelse ved udlejning.