Vandanalyse af vandet fra Klintbjeg Vandværk

 

Klintebjeg Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Klintebjerg Vandværk's vand er 18

 

 

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du under råvand og drikkevand