Drikkevand

Dato Sted Type
15-02-2024 Klintebjergvej 126 Taphane
15-02-2024 Klintebjergvej 126 Ledningsnet
31-01-2024 ***** Klintebjergvej 126 Taphane
31-01-2024 Klintebjergvej 126 Ledninsnet
22-11-2023 Gerskov Bygade 32 Ledningsnet
22-11-2023 Gerskov Bygade 32 Taphane
22-11-2023 Klintebjergvej 195 Taphane
22-11-2023 Klintebjergvej 195 Ledningsnet
22-09-2023 Klintebjergvej 195 Taphane
22-09-2023 Vandværk Drikkevand
22-09-2023 Klintebjergvej 195 Ledningsnet
02-06-2023 Vandværk Drikkevand
02-06-2023 Klintebjegvej 195 Ledningsnet
24-05-2023 **** Klintebjergvej 195 Ledningsnet
24-05-2023 Klintebjergvej 195 Taphane
23-01-2023 Klintebjergvej 195 Ledningsnet
23-01-2023 Klintebjergvej 195 Taphane
23-01-2023 Vandværk Drikkevand
05-01-2023 Vandværk Drikkevand
19-12-2022 Gerskov Bygade 32 Ledningsnet
19-12-2022 Gerskov Bygade 32 Taphane
25-11-2022 Vandværk Drikkevand
06-12-2022 Klintebjergvej 195 Ledningsnet
06-12-2022 Klintebjergvej 195 Taphane
02-12-2022 Vandværk Drikkevand
02-12-2022*** Gerskov Bygade 39 Ledningsnet
02-12-2022 Gerskov Bygade 39 Taphane
29-11-2022*** Gerskov Bygade 32 Ledningsnet
29-11-2022*** Gerskov Bygade 32 Taphane
25-11-2022*** Gerskov Bygade 32 Ledningsnet
25-11-2022*** Gerskov Bygade 32 Taphane
25-03-2022 Grusgyden 66 Ledningsnet
25-03-2022 Grusgyden 66 Taphane
24-11-2021 Gerskov Bygade 32 Taphane
24-11-2021 Gerskov Bygade 32 Ledningsnet
27-09-2021 Grusgyden 66 Taphane
15-02-2021 Vandværk Drikkevand
15-02-2021 Klintebjergvej 195 Taphane
15-02-2021 Klintebjergvej 195 Ledningnet
11-12-2020 Gerskov Bygade 32 Ledningsnet
02-12-2020 ** Vandværk Drikkevand
17-11-2020 * Vandværk Drikkevand
17-11-2020 Gerskov Bygade 32 Ledningsnet
17-11-2020 Gerskov Bygade 32 Taphane
12-02-2020 Grusgyden 66 Ledningsnet
12-02-2020 Grusgyden 66 Taphane
14-10-2019 Grusgyden 66 Taphane
14-10-2019 Vandværket Drikkevand
16-10-2019 Gerskov Bygade 35 Taphane
16-10-2019 Gerskov Bygade 35 Ledningsnet
25-04-2019 Vandværket Drikkevand

 

 

*I samarbejde med Nordfyns kommune er der taget ny vandprøve pga coliforme bakterier i prøven fra vandværket den 17-11-2020. Der er ikke udstedt kogeanbefaling pga det lave niveau. Der er udtaget ny prøve 02-12-2020.

**Ingen coliformebakterier, men fortsat forhøjet nitrit. Der er ingen anmærkninger på nitrit ude på ledningsnettet Gerskov Bygade 32 (se prøve 11-12-2020)

***I samarbejde med Nordfyns kommune er der taget ny vandprøve pga.coliforme bakterier i prøven taget på Gerskov Bygade 32 og 39. Der er ikke udstedt kogeanbefaling pga. det lave niveau og der er ikke fundet coliforme bakterier i prøven taget på vandværket.  

****I samarbejde med Nordfyns kommune er der taget ny vandprøve pga.coliforme bakterier i prøven taget på Klintebjergvej 195 og afgang vandværk den 02-06-2023. Der er ikke udstedt kogeanbefaling pga. det lave niveau.

*****I samarbejde med Nordfyns kommune er der taget ny vandprøve pga.jern og tubiditet i prøven taget på Klintebjergvej 126 den 31-01-2024.