Klintebjeg Vandværk.

Vandværket blev etableret 1963 med første boring. Værket har gennen årene udviklet sig til at vi dag har 2 råvands boringer i drift.

Opkrævning:

Der udsendes 2 årlige opkrævninger.

Til betaling i april måned, udsendes årsopgørelse for det forgangne år samt a conto betaling for perioden januar til juni.

Til betaling i oktober udsendes a conto betaling for perioden juli til december.